Studio Samarxhi, Avokati, konsulencë juridike

Tirana Office

Bulevardi "Gjergj Fishta", Kullat Gora, pranë Gjykatës së Rrethit, Kulla nr. 2, kati 2, Tiranë, Albania.
Tirana 10000
Algeria

Tel +355 69 40 74473
Fax + 355 4 2358192